Kontakt

STOWARZYSZENIE "REGION BESKIDY"

ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
tel. (+48) 33 488 89 25, 33 488 89 24 kom. 503 109 544

 

STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA
Rynek 16
35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05, 17 857 63 69
e-mail: sekretariat@karpacki.pl

 

BIURO ZWIĄZKU EUROREGION "TATRY"

ul. Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
tel. +48 18 266 69 53
tel./fax +48 18 266 99 81
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl

 

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina,
Slovenská republika
tel:+421 41 5032 147
tel: +421 915 595 327
www.zilinskazupa.sk

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
tel. (+ 421) 51 7081 572
e-mail: fmp@psk.sk
webové sídlo: https://www.po-kraj.sk

Generátor žiadostí a vyúčtovaní spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.