Požiadavky na systém

Požiadavky na systém

Generátor žiadostí a vyúčtovaní spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.