Vitajte v Generátore žiadostí a vyúčtovaní

Generátor je informačný systém, ktorý Vám uľahčí podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, vyúčtovanie malého projektu a korešpondenciu s nami.

Webová stránka programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 bola presunutá na novú adresu:
2014-2020.e-interreg.eu"

Ak chcete vyplniť vyššie uvedenú žiadosť, musíte sa vopred zaregistrovať na webovej stránke tu .

Subjekty spravujúce fondy malých projektov na poľsko-slovenskom pohraničí v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 sú:

Generátor žiadostí a vyúčtovaní spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.