Witaj w Generatorze wniosków i raportów

Generator to system informatyczny, który ułatwi Ci złożenie wniosku o dofinansowanie, rozliczenie małego projektu i korespondencję z nami.

Serwis Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 został przeniesiony pod nowy adres:
2014-2020.e-interreg.eu

Aby móc wypełnić powyższy wniosek należy wcześniej zarejestrować się w serwisie tutaj.

Podmiotami zarządzającymi Funduszami Małych Projektów na pograniczu polsko – słowackim w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 są:

Generator wniosków i raportów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.