Wymagania systemowe

Generator Wniosków i Raportów będzie poprawnie wyświetlany w następujących przeglądarkach:

  • Firefox 34 (lub nowszej)
  • Chrome 38 (lub nowszej)
  • Opera25 (lub nowszej)
  • Internet Explorer 10 (lub nowszej)
  • Safari 7 (lub nowszej na systemie OS X)

Strona internetowa nie jest dostosowana do wyświetlania na smartfonach i tabletach.

Generator wniosków i raportów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.