Kontakt

STOWARZYSZENIE "REGION BESKIDY"

ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
tel. (+48) 33 488 89 25, 33 488 89 24 kom. 503 109 544

 

STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA
Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05, 17 857 63 69
e-mail: sekretariat@karpacki.pl

 

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY

ul. Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
tel. +48 18 266 69 53
e-mail: info@fmp-tatry.eu

 

 

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina,
Slovenská republika
tel:+421 41 5032 147
tel: +421 915 595 327
www.zilinskazupa.sk

 

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
tel. (+ 421) 51 7081 572
e-mail: fmp@psk.sk
webové sídlo: https://www.po-kraj.sk

Generator wniosków i raportów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.